BIOGARANTIE
Biogarantie-keurmerk® is een Belgisch keurmerk voor landbouwproducten waardoor kan worden verzekerd dat het over biologische producten gaat. De regels voor dit label volgen de Europese wettelijke regels. Op sommige punten zijn de regels van dit label extra streng. Het keurmerk is tevens belangrijk voor de herkenning van biologische producten door de consument.

Bedrijven die kiezen om het Belgische label Biogarantie® te behalen, hebben extra aandacht voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Biogarantie® vraagt aandacht voor een eerlijke prijs, zorg voor water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking en afval.